Pracovně rehabilitační středisko

Pomůžeme vám najít vhodné zaměstnání

  • Home
  • Pomůžeme vám najít vhodné zaměstnání
  • Zpět

Hledáte práci pro OZP?

Invalidita bývá spojena s omezenými možnostmi pracovního uplatnění. Hledáte-li vhodné zaměstnání, může vám bezplatně pomoci Pracovně rehabilitační středisko.

Kontaktujte nás telefonickyemailem nebo pomocí formuláře.


Jste v dlouhodobé pracovní neschopnosti a obáváte se ztráty zaměstnání? 

Změna zdravotního stavu může v některých případech vést k trvalému poklesu pracovní schopnosti a omezit tak možnosti vašeho pracovního uplatnění. Pracovně rehabilitační středisko vám může bezplatně poskytnout odbornou podporu a pomoc při udržení stávajícího, nebo hledání nového vhodného zaměstnání.

Kontaktujte nás telefonickyemailem nebo pomocí formuláře.Pokud aktuálně nechcete nebo nepotřebujete využívat výše uvedených služeb Pracovně rehabilitačního střediska, budeme vám vděčni, zapojíte-li se do našeho výzkumu, jehož cílem je zvýšení kvality služeb pro osoby se zdravotním postižením. Stačí odpovědět na několik otázek. Účast ve výzkumu je honorována částkou 200 Kč. 

Kontaktujte nás telefonickyemailem nebo pomocí formuláře.Pilotní pracovně rehabilitační střediska poskytují bezplatné služby v rámci projektu ESF Vývoj a pilotní ověření konceptu pracovně rehabilitačního střediska (reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015504) vyhlášeného v rámci Operačního programu zaměstnanost (MPSV) v okresech Chomutov, Pardubice a Brno, a to pouze po dobu jeho realizace (tzn. do 31.12.2022). Využití služeb je podmíněno zapojením do projektu.