Pomáháme lidem se zdravotním omezením nebo postižením zpátky do zaměstnání
Pilotní projekt vývoje a ověření konceptu pracovně rehabilitačních středisek

Ve třech krajích České republiky (Jihomoravský, Pardubický a Ústecký) byl v době od ledna 2020 do června 2023 realizován projekt Evropského sociálního fondu Vývoj a pilotní ověření konceptu pracovně rehabilitačního střediska (reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015504).  Jeho cílem bylo ověřit zapojení v České republice dosud neexistujících pracovně rehabilitačních středisek do procesu návratu osob se zdravotním postižením nebo osob v dlouhodobé pracovní neschopnosti na trh práce.

Zde jsou výstupy projektu:


VIDEA VÝSTUPY PROJEKTU KE STAŽENÍ
Úvodem

Co je pracovní rehabilitace?

Lidé se zdravotními potížemi nebo postižením bývají často znevýhodněni na trhu práce.  Je pro ně těžké získat a udržet si zaměstnání, které by mohli vykonávat bez diskomfortu a omezení.

Pracovní rehabilitace je soubor služeb, které mají těmto lidem pomoci. Právo na tyto služby jim zajišťuje zákon. Osobám, které na ně mají nárok, jsou poskytovány bezplatně.

Proces pracovní rehabilitace je vždy naprosto individuální. Na začátku společně stanovíme jaká práce, v jakém prostředí a rozsahu je pro vás vhodná. V dalším kroku připravíme vás, případně i vašeho potenciálního zaměstnavatele a vybrané pracoviště na výkon povolání.

Klíčovou součástí pracovně rehabilitačních služeb je pak zprostředkování odpovídající pracovní pozice a usilovná podpora zaměstnavatele při vytvoření vhodného pracovního prostředí.

Oprávnění uživatelé služby

Komu je pracovní rehabilitace určena?

Na pracovní rehabilitaci má nárok každý, kdo je ze zdravotních důvodů znevýhodněn na trhu práce, nebo mu hrozí ztráta zaměstnání. Bezplatných pracovně rehabilitačních služeb můžete využít, ať už jste nebo nejste evidováni Úřadem práce jako uchazeči o zaměstnání. Na pracovní rehabilitaci máte právo i v případě, že aktuálně zaměstnáni jste, ale vlivem změny zdravotního stavu jste se ocitli v dočasné pracovní neschopnosti a hrozí vám ztráta zaměstnání.

O pracovní rehabilitaci si můžete požádat, pokud jste:

●     Osoba, která byla ČSSZ uznána jako invalidní v 1., 2. nebo 3. stupni nebo jako zdravotně znevýhodněná.

●     Osoba v dočasné pracovní neschopnosti, jejíž zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý* a pracovní rehabilitaci jí písemně doporučil ošetřující lékař (formulář pro ošetřujícího lékaře ke stažení zde).

●     Osoba ještě 12 měsíců poté, co jí byla invalidita odejmuta (oduznána ze strany ČSSZ).

* Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá déle než rok a má dopad na pokles pracovní schopnosti.Zjistit více
Co lze od pracovní rehabilitace očekávat?

Služby pracovně rehabilitačních středisek

V rámci aktuálně probíhajícího zkušebního provozu byla zřízena tři pilotní pracoviště (Chomutov, Brno, Pardubice), která vám, pokud máte trvalé bydliště v uvedených okresech a máte ze zákona na bezplatné služby nárok, pomohou se vším, co je pro váš návrat do zaměstnání potřeba. Níže uvedené služby jsou plně hrazeny z rozpočtu projektu. 

Poznámka: v tuto chvíli střediska poskytují svoje služby v pilotním provozu, s cílem ověřit svoji účinnost a efektivitu. Nejedná se o střediska zřízená dle §8, písm. j) Zákona o zaměstnanosti č.  435/2004 Sb. 

K dispozici vám zde budou kvalifikovaní a zkušení pracovníci z oborů ergoterapie, kariérového poradenství, psychodiagnostiky a sociální práce.

Mezi základní pracovně rehabilitační služby patří:

Individuální poradenství

V rámci individuálního poradenství hledáme unikátní řešení vaší specifické situace.

Více informací

Skupinové poradenství

Zapojíte-li se do skupinového poradenského programu (JOB klub, motivačně aktivační program), zlepšíte si orientaci na trhu práce a osvojíte potřebné dovednosti a techniky pro získání vhodného zaměstnání.

Více informací

Psychodiagnostika

Zkušený psycholog vám pomůže zjistit vaše osobnostní předpoklady, odkrýt schopnosti, vlastnosti, postoje, zájmy a dovednosti, o kterých jste možná pořádně ani nevěděli, a které můžete dobře zhodnotit ve vaší práci.

Více informací

Ergodiagnostika

Cílem vyšetření je objektivně zhodnotit a určit míru fyzické, psychické a senzorické (např. zrakové, sluchové) zátěže, která je ve vztahu k vašemu zdravotnímu stavu v zaměstnání možná bez zvýšeného rizika.

Více informací

Rekvalifikace

V akreditovaných kurzech můžete získat novou kvalifikaci, případně si rozšířit svoji stávající.

Více informací

Příprava k práci

Na výkon vašeho zaměstnání vás připravíme nejen u nás v pracovně rehabilitačním středisku, ale i přímo na budoucím pracovišti.

Více informací

Asistované zaměstnání

Je-li to třeba, zajistíme vám služby pracovního asistenta pro vaše postupné zaučení přímo na pracovišti.

Více informací

Zprostředkování práce

Po nutné přípravě pro vás vytipujeme vhodné pracovní místo a zprostředkujeme uzavření pracovního poměru se zaměstnavatelem.

Více informací
Poskytovatelé

Pracovně rehabilitační střediska

Aktuálně probíhajícím pilotním projektem byla zřízena tři pracovně rehabilitační střediska, ve kterých pracují odborníci několika oborů a společně usilují o integraci osob se zdravotním postižením nebo omezením.

Pracovně rehabilitační střediska zabezpečují v součinnosti s regionálními poskytovateli zdravotních a sociálních služeb, Úřadem práce ČR, OSSZ a místní samosprávou například tyto činnosti:

  • Vyhledávání ohrožených oprávněných osob a jejich včasné zapojení do pracovní rehabilitace.
  • Spolupráce při vytváření individuálního plánu pracovní rehabilitace.
  • Zabezpečení pracovně rehabilitačních služeb podle  vytvořeného individuálního plánu.
  • Přímá práce s klientem (individuální a skupinová). 
  • Kariérové poradenství, spolupráce se zaměstnavateli, asistované zaměstnání, audit pracovního místa, poradenství při úpravě pracovního prostředí pro OZP.
  • Nácvik dovedností potřebných pro trh práce.
  • Rekvalifikace a příprava k práci.
  • Zprostředkování zaměstnání.
  • Součinnost s dalšími klíčovými subjekty a partnery v procesu integrace OZP na trh práce.
  • Spolupráce na průběžném a závěrečném hodnocení pracovní rehabilitace v pracovníky Úřadu práce ČR.

Kontaktovat středisko