Služby pracovně rehabilitačních středisek

Ergodiagnostika

Cílem ergodiagnostického vyšetření je objektivně zhodnotit a určit míru fyzické, psychické a senzorické (např. zrakové, sluchové) zátěže, která je ve vztahu k vašemu zdravotnímu stavu v zaměstnání možná bez zvýšeného rizika. 
Jeho výsledkem je specifikace optimálních pracovních poloh, pohybu na pracovišti či dopravy do zaměstnání, rozsah manipulace s břemeny, všeobecného fyzického zatížení, využití jemné motoriky rukou, senzorické zapojení, psychomotorické a kognitivní schopnosti a další aspekty, kterými se v další fázi řídí výběr vhodného zaměstnání a příprava pracoviště.