Služby pracovně rehabilitačních středisek

Psychodiagnostika

Zkušený psycholog vám pomůže zjistit vaše osobnostní předpoklady, odkrýt schopnosti, vlastnosti, postoje, zájmy a dovednosti, o kterých jste možná pořádně ani nevěděli, a které můžete dobře zhodnotit ve vaší práci. Získáte tak objektivní náhled na svoje možnosti ovlivňující vaše další profesní směřování a rovněž potřebné sebevědomí a motivaci k pracovnímu uplatnění.