Služby pracovně rehabilitačních středisek

Zprostředkování práce

Po nutné přípravě pro vás vytipujeme vhodné pracovní místo a zprostředkujeme uzavření pracovního poměru se zaměstnavatelem. Součástí služby je i poradenství, které se zaměřuje na posouzení vašich osobnostních předpokladů, schopností a dovedností a souladu těchto předpokladů s nároky konkrétního pracovního místa (tzv. job match). Podporu poskytujeme i zaměstnavateli, kdy mu v rámci auditu pracovního místa pomáháme upravit pracoviště tak, aby bylo možné práci bez rizika vykonávat. Zaměstnavateli můžeme zprostředkovat rovněž poskytnutí příspěvku na zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, případně příspěvku na společensky účelné pracovní místo.